Health risk of particulate matter

Gezondheidsrisico fijnstof

De gezondheidseffecten van fijnstof zijn afhankelijk van de grootte van de deeltjes. Hoe kleiner de deeltjes, hoe vaker nadelige gezondheidseffecten op het hele orgaansysteem worden waargenomen.