Radon

In het kort:

Radon is een radioactief edelgas dat van nature ontstaat in de bodem en in daarvan gemaakte bouwmaterialen. Vanuit deze materialen kan radon in gebouwen terechtkomen. Als radon vervalt, ontstaan radioactieve stoffen die na inademing het risico op longkanker vergroten. Uit het onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  blijkt dat 100 becquerel radon per kubieke meter in woningen voor Nederland haalbaar is als nationaal referentieniveau.

Feiten:

 • Radon is radioactief. Het komt bijna overal in gebouwen voor
 • Radon is de tweede meest voorkomende oorzaak van longkanker na het roken.
 • Er zijn geen zichtbare sporen van radon
 • Uitgebreide ventilatie als belangrijke maatregel in de strijd tegen radon

Wat is Radon?

Veel mensen hebben geen idee van het gevaar dat zich in hun huis afspeelt. In hun gebouwen verzamelt radon zich in kelders en bedreigt het de gezondheid van volwassenen en kinderen. Radon is de tweede meest voorkomende oorzaak van longkanker in Nedeland. Alleen roken is nog gevaarlijker. Volgens het RIVM is 3-5% van alle gevallen van longkanker te wijten aan het onzichtbare gas.

Radon is een radioactief gas dat alfastraling uitzendt tijdens het verval. Het gas bevindt zich in de bodem – maar het zit ook in bouwmaterialen. De menselijke zinnen nemen radon niet waar, want het is smaakloos en kleur- en reukloos. Van alle natuurlijke stralingsbronnen levert radon de grootste bijdrage aan de blootstelling aan straling.

Normaal gesproken is de blootstelling aan radon in de frisse lucht laag. De waarden zijn er in een bereik van 2-40 Becquerel per kubieke meter lucht (Bq/m3). Het gas kan zich echter in gebouwen ophopen, waardoor radonconcentraties ontstaan die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. In ernstige gevallen zijn de waarden in kelders en woonruimtes 1.000-10.000 Bq/m3 – of hoger. Uiterlijk nu zijn er saneringsmaatregelen nodig om onnodige gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Feiten:

 • Radon is radioactief. Het komt bijna overal in gebouwen voor
 • Radon is de tweede meest voorkomende oorzaak van longkanker na het roken.
 • Er zijn geen zichtbare sporen van radon
 • Uitgebreide ventilatie als belangrijke maatregel in de strijd tegen radon

Hoe ontstaat radon?

Radon wordt overal gevormd waar uranium of thorium in de bodem aanwezig is. Wanneer deze elementen vergaan, komt onder andere radon-222 (Rn-222) vrij, dat een halfwaardetijd van 3,8 dagen heeft. Tijdens de vorming van radon-222 worden ook andere radonisotopen geproduceerd (bijvoorbeeld Rn-220 of Rn-219). Hun halfwaardetijd is echter zo kort dat ze geen gevaar voor de mens vormen. De situatie is anders met radon-222: Met een halfwaardetijd van 3,8 dagen heeft Radon-222 genoeg tijd om het aardoppervlak te bereiken en zich op te hopen in ruimtes zoals kelders of kamers op de begane grond. Als Radon-222 vergaat, komt er alfastraling vrij. De secundaire producten van Radon-222 zijn ook radioactief en vergaan ook (voornamelijk) door het uitzenden van alfastraling.

Ben ik getroffen door radon?

Vrij zeker. Ja. Omdat ieder van ons in ons leven altijd op plaatsen is die besmet zijn met radon. Op het werk, op school of thuis: er is waarschijnlijk nauwelijks iemand die niet is blootgesteld aan hoge radonniveaus.

Naast de radonconcentratie is de doorslaggevende factor voor een gezondheidsrisico vooral de duur van de blootstelling aan het radioactieve gas en zijn secundaire producten. Iedereen die radon in hoge concentraties inademt gedurende een lange periode verhoogt zijn risico op het ontwikkelen van longkanker aanzienlijk.

Hoe komt radon in mijn huis?

Radon wordt in de grond gevormd en stijgt daar op tot aan het oppervlak. In de frisse lucht wordt het snel uitgedund. Wanneer het gas echter gebouwen raakt, komt het binnen via scheuren, voegen en spleten en kan het zich ophopen in de lagere ruimten (kelder, begane grond). Via zuigende effecten (open ramen, verwarmde kamers) bereikt het radon de bovenste verdiepingen.

Radon kan echter niet alleen via lekken het huis binnenkomen. Andere mogelijkheden zijn:

 • Drinkwater: Het in water oplosbare radon zit ook in het drinkwater. Bij het nemen van een douche kan het radon bijvoorbeeld worden overbemest. De verhoogde radioactiviteit is vaak duidelijk meetbaar na het douchen.
 • Bouwmaterialen: Sommige bouwmaterialen bevatten grote hoeveelheden radioactieve isotopen. Het verval van radium-226 produceert radon-222.

Zowel bouwmaterialen als drinkwater kunnen de radonbelasting in een gebouw aanzienlijk verhogen. Radon komt echter meestal via de grond het interieur van een gebouw binnen.

Hoe kan ik radon meten?

Voor elk onderzocht medium (kamerlucht, bodemlucht, water) zijn verschillende meetmethoden beschikbaar. Voor het meten van radon zijn actieve en passieve meetsystemen in de handel verkrijgbaar.

Actieve meettoestellen meten elektronisch en hebben een display dat de waarden weergeeft. De meeste actieve apparaten worden gebruikt voor kortetermijnmetingen.

Passieve meettoestellen registreren het verval op een plastic film, die na de meting in een speciaal laboratorium wordt geëvalueerd. Passieve meetsystemen zijn bijzonder geschikt voor langdurige metingen. Daarnaast zijn er meettoestellen die radon direct in de lucht detecteren, terwijl anderen de vervalproducten van radon registreren.

Radonwaarden variëren afhankelijk van de tijd van het jaar of de dag. Om zinvolle metingen te verkrijgen, moeten radonmetingen met actieve meettoestellen minstens 4-10 dagen duren, met passieve meettoestellen minstens 1-12 maanden.

Waarom fluctueren radonwaarden?

Radonmetingen moeten op lange termijn worden uitgevoerd, aangezien radonconcentraties vaak fluctueren. De metingen zijn afhankelijk van dagelijkse en seizoensgebonden fluctuaties. Wat echter telt bij een radonmeting is de gemiddelde waarde op lange termijn. Korte metingen worden geëxtrapoleerd naar een jaarlijkse gemiddelde waarde.

Schommelingen in de metingen in gebouwen worden overdag veroorzaakt door veranderingen in temperatuur, windcondities en luchtdruk. Daarnaast spelen leefgewoonten ook een rol bij de radonconcentratie. Wordt er vaak gelucht of heeft de kelder geen ramen? Openen jullie vaak of minder vaak deuren? Al deze factoren hebben een invloed op de gemiddelde blootstelling aan radon. Over nacht nemen de waarden vaak toe. In de loop van de dag nemen de niveaus af als gevolg van de toegenomen activiteit (openen en sluiten van deuren) en de toegenomen luchtverversing (ventilatie, openen en sluiten van deuren, enz.) in het gebouw.

Seizoensfluctuaties worden veroorzaakt door veranderingen in de bodemstructuur als gevolg van bodemvorst. Het gas zoekt andere paden in bevroren vloeren en komt zo vaak in het interieur van gebouwen terecht. Tegelijkertijd is er in de winter minder ventilatie dan in de zomer. Door het zuigende effect dat optreedt bij de verwarming van gebouwen (stijgende lucht) wordt radon steeds meer uit de bodem naar het gebouw gezogen, waardoor de radonconcentratie toeneemt. Tegelijkertijd zorgt de opstijgende lucht ervoor dat het radon ook de bovenste verdiepingen bereikt.

Hoe gevaarlijk is radon voor mijn gezondheid?

Een aanhoudende toename van 100 Bq/m3 in de radonconcentratie in de binnenlucht leidt tot een 16 % hoger risico op longkanker. In Nederland zijn ongeveer 400 sterfgevallen per jaar toe te schrijven aan radongas. De autoriteiten gaan er in de hele EU van uit dat 20.000 sterfgevallen per jaar worden veroorzaakt door radongas.

Radon zelf is niet giftig. Het inademen van radon veroorzaakt geen symptomen zoals hoofdpijn of duizeligheid. Het is de radioactiviteit die het gas zo gevaarlijk maakt. Wanneer radon vergaat, komt er alfastraling vrij die het menselijk lichaam beschadigt. Bovendien produceert het verval ervan secundaire producten (bijvoorbeeld radioactief lood, bismut en polonium), die op hun beurt voornamelijk alfastralers zijn. Bij inademing bereiken de radioactieve derivaten de longen samen met aërosolen (radioactieve derivaten hechten zich aan stofwaterdruppels), waar ze het longweefsel beschadigen.

Kan radon ook huidkanker veroorzaken?

Een Zwitserse studie suggereert dat radon, naast UV-straling, het risico op huidkanker verhoogt. Volgens deze studie heeft de alfastraling die wordt geproduceerd bij het verval van radon-222 een vergelijkbaar huidbeschadigend effect als UV-straling. Uit het onderzoek bleek ook dat jongeren meer last hebben van dit effect dan ouderen. (link)

Hoe gevaarlijk is radon voor mijn kinderen?

In het algemeen is radioactiviteit gevaarlijker voor kinderen dan voor volwassenen. Hun weefsel reageert bijzonder gevoelig op ioniserende straling. Daarom worden bijvoorbeeld kinderen zo zelden mogelijk geröntgend.

Kanker is vaak het gevolg van een triggering event (bijv. verhoogde straling). Het kan echter soms tientallen jaren duren voordat de kanker uitbreekt. Wanneer oude mensen worden blootgesteld aan verhoogde straling, leven ze vaak niet om het begin van kanker te zien. Bij jongere mensen heeft het lichaam meer tijd om tijdens hun leven tumoren te ontwikkelen. Bovendien is het lichaam van een kind over het algemeen gevoeliger voor straling omdat de cellen van het lichaam van het kind zich vaker delen. De celdeling is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kanker.

In verband met radon betekent dit dat kinderen niet mogen worden blootgesteld aan een verhoogde blootstelling aan radon. Het is daarom belangrijk dat kinderkamers worden gecontroleerd op radon. Bovendien moeten scholen en kleuterscholen aandacht besteden aan een grondig radononderzoek.

Welke gebouwen worden in het bijzonder geraakt door radon?

Het is moeilijk te voorspellen welke soorten gebouwen in toenemende mate door radon zullen worden beïnvloed. Radon is vrijwel overal aanwezig en is zowel in nieuwe gebouwen als in oude gebouwen, scholen of kleuterscholen te vinden.

Gebouwen met scheuren in de gebouwschil of een lekkende vloerplaat zijn echter over het algemeen bijzonder onzeker over het binnenkomen van radon. Als u natuurlijke grond in uw kelder vindt of de kelder bestaat uit natuursteen, dan is een radonmeting zeker zinvol. Zelfs als u in een radonrisicogebied woont, moet u een radonmeting niet te lang uitstellen. Omdat radonwaarden echter ook binnen een regio sterk fluctueren en vaak zelfs van huis tot huis aanzienlijk verschillen, zijn analyses van de binnenlucht in principe voor alle mensen in Nederland aan te bevelen.

Waarom wordt radon in kelders geaccumuleerd?

In veel huizen is er altijd een lichte onderdruk, omdat warme, verwarmde lucht naar boven komt en een lichte zuiging veroorzaakt. De negatieve druk trekt radon uit de grond het gebouw in. Alle gebieden die in contact komen met de grond, zoals de kelder of de begane grond, worden beïnvloed. Het radioactieve gas komt de lagere ruimten van een gebouw binnen via bestaande scheuren en lekken zoals buis- en leidingdoorvoeringen. Omdat radon zwaarder is dan lucht, hoopt het zich op in de lagere ruimtes. Aan de hoeveelheid gas die via de lekkende gebouwschil het gebouw binnenkomt, moet de hoeveelheid gas die uit de bouwmaterialen ontsnapt, worden toegevoegd. Radon wordt ook bijna altijd opgelost in leidingwater, dat dan bijvoorbeeld bij het douchen kan worden vergast.

Als radon eenmaal in de kelder is aangekomen, kan het ook naar de bovenverdiepingen stijgen. Het gas kan ook de bovenste woonruimtes bereiken door zuigingseffecten, zoals die welke worden veroorzaakt door verwarming of ventilatie. Luchtstromen en thermische mengmechanismen trekken het radioactieve gas naar boven, vooral als de kelderdeuren niet gesloten of lek zijn.

Wat kan ik tegen radon doen?

Allereerst moet u een radonmeting uitvoeren (of laten uitvoeren). Met moderne, elektronische meetinstrumenten zou dit geen probleem moeten zijn. Al na enkele dagen krijgt u een overzicht van de radonsituatie in uw huis.

U hebt verhoogde radonniveaus in je huis ontdekt? Dan kunt u de radonconcentratie verminderen met enkele directe maatregelen:

Open ramen en deuren en zorg ervoor dat er tochtverschijnselen in uw huis zijn. Met moderne meetinstrumenten kunt u zien hoe de radonconcentratie direct afneemt. Zorg ervoor dat u regelmatig voldoende frisse lucht in huis krijgt! Als de radonniveaus hoog blijven, kunnen corrigerende maatregelen nodig zijn.

Wanneer worden saneringsmaatregelen noodzakelijk vanwege radon?

Wanneer eenvoudige ventilatie niet meer voldoende is, dan zijn corrigerende maatregelen noodzakelijk. Voor de saneringsmaatregelen worden verschillende technieken gebruikt:

 • Installatie van ventilatiesystemen
 • Afdichten van scheuren en spleten in de kelder
 • Afdichting van alle radoninvoerpunten zoals buis- en lijndoorvoeringen
 • Afdichting van kelderdeuren en -ramen
 • Installatie van een radonfontein

Wat zijn de grenswaarden voor radon?

Op dit moment is er geen grenswaarde, maar alleen een nationale referentiewaarde voor radon.

De Europese lidstaten zijn vrij om zelf een nationaal referentieniveau te kiezen, maar het mag niet hoger zijn dan 300 Bq/m3 (EU European Union   2014). In Nederland zijn inmiddels nationale referentieniveaus vastgesteld en deze zijn sinds 6 februari 2018 opgenomen in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming ). Zowel voor woningen, werkruimten en openbare gebouwen zijn in Nederland nationale referentieniveaus voor de jaargemiddelde radonconcentratie vastgesteld van 100 Bq/m3. Overschrijding van het referentieniveau moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 

offerte aanvraag

Radononderzoek aanvraagen


  Radononderzoek


  *verplichte velden
  captcha