Luchtvervuiling in tijden van de Corona-pandemie – fijnstofmetingen

Op dit moment wordt vrijwel iedereen getroffen door de Corona Pandemie. Als het echt erg wordt, kennen we besmette mensen in onze sociale omgeving. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die door het virus is getroffen sterkte en het beste toe te wensen.

Maar alle andere burgers in Europa worden ook in meer of mindere mate beïnvloed door de maatregelen die hun respectieve regeringen nemen. Scholen en kleuterscholen blijven gesloten, degenen die dat kunnen, werken in hun home office. In sommige landen of gemeenschappen worden zelfs uitgaansverboden opgelegd om het sociale contact te minimaliseren en de mogelijkheid van Sars-CoV-2-transmissie te beperken.

Deze maatregelen hebben gevolgen voor het dagelijkse weg- en luchtverkeer en voor de industriële productielocaties. Er is minder woon-werkverkeer, vluchten worden geannuleerd en het luchtverkeer is bijna tot stilstand gekomen, terwijl de productie in de fabrieken wordt verminderd of zelfs helemaal wordt stopgezet.

De voornamelijk negatieve effecten van deze uitzonderlijke situatie bieden wetenschappers en bedrijven, die zich bezighouden met de studie van luchtverontreiniging en de effecten daarvan op mens en milieu, echter de unieke mogelijkheid om nulmetingen van verschillende verontreinigende stoffen in de lucht uit te voeren.
Bij Aristoteles Consulting maken wij van deze situatie gebruik om indicatieve fijnstofmetingen uit te voeren op verschillende locaties in ons stadsdeel waar ons hoofdkantoor is gevestigd. Deze metingen worden zowel op bekende hotspots (kruispunten van straten en snelwegen) als op achtergrondpunten (parken) uitgevoerd. We zullen de meetresultaten gebruiken als een nulmeting ter vergelijking in toekomstige metingen.

Waar meten we?

De metingen worden uitgevoerd op 18 locaties in de wijk Keizer Karelpark Oost in het centrum van Amstelveen.
Amstelveen grenst in het noorden aan Amsterdam en in het westen aan de luchthaven Schiphol. Met 71 miljoen passagiers was Schiphol in 2018 de derde drukste luchthaven van Europa, na Heathrow (Londen) en Charles de Gaulle (Parijs). Het district grenst in het noorden aan de normaal gesproken drukke A9, een van de belangrijkste routes naar de luchthaven.

Momenteel wordt ( in het voorjaar van 2020) in het oosten gewerkt aan de vernieuwing van de Amstelveenlijn, een stadsspoorlijn die Amstelveen van noord naar zuid doorkruist en de stad met Amsterdam verbindt.

Measurement location in relation to amsterdam and schiphol
Meetlocatie ten opzichte van Amsterdam en schiphol

Wanneer meten we?

We voerden de eerste metingen uit op vrijdag, 2020-03-20. Op dat moment waren scholen en andere openbare instellingen een week lang gesloten en maakten veel burgers gebruik van de mogelijkheid om in hun thuiskantoor te werken. De bouwwerkzaamheden zoals die aan de bovengenoemde Amstelveenlijn gaan door. Het weer was zonnig, met temperaturen van 7 °C tot 9 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 75%. De wind had een gemiddelde snelheid van 30 km/u met vlagen tot 60 km/u.

De volgende metingen zijn uitgevoerd op zondag, 2020-03-22. Op die dag was er tijdens de meetperiode nauwelijks luchtverkeer of wegverkeer en waren er geen bouwwerkzaamheden. Ook waren er bijna geen voetgangers of fietsers. Ook hier was het weer zonnig, met temperaturen van 3°C tot 6°C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%. De wind was zwak, met een gemiddelde snelheid van 5 km/u van ONO met af en toe vlagen tot 20 km/u. – Ideale omstandigheden voor nulmetingen! Verdere metingen volgen met regelmatige tussenpozen.

De meest recente metingen zijn uitgevoerd op zondag, 2020-03-29. Op die dag was er tijdens de meetperiode nauwelijks luchtverkeer of wegverkeer en waren er geen bouwwerkzaamheden. Ook waren er bijna geen voetgangers of fietsers op de weg. Het was licht bewolkt, met temperaturen tussen 7 °C en 9 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. De wind was sterk met een gemiddelde snelheid van 40 km/u uit NO met veel windstoten tot 80 km/u.

Het project loopt nog!

Uitslagen

De meetresultaten worden in de volgende tabel en grafieken weergegeven. De Europese luchtkwaliteitsindex van het Europees Milieuagentschap wordt gebruikt als kleurcode voor de meetbereiken.

Meetlocaties en PM2.5 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-20
Meetlocaties en PM2.5 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-20
Meetlocaties en PM10 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-20
Meetlocaties en PM10 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-20
Meetlocaties en PM2.5 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-22
Meetlocaties en PM2.5 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-22
Meetlocaties en PM10 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-22
Meetlocaties en PM10 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-22
Meetlocaties en PM2.5 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-29
Meetlocaties en PM2.5 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-29
Meetlocaties en PM10 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-29
Meetlocaties en PM10 Luchtkwaliteitsindex 2020-03-29
Vergelijking van de gemeten PM2.,5- en PM10-concentraties
Vergelijking van de gemeten PM2.5- en PM10-concentraties

Het is duidelijk te zien dat de uitzonderlijke omstandigheden op 2020-03-22 hebben geleid tot zeer lage niveaus van zwevende deeltjes in de lucht. De AQI voor PM2.5 en PM10 is consequent goed. Op 2020-03-29 waren alle deeltjesniveaus hoger en de AQI voor PM2.5 was Fair (redelijk), soms Good (goed); de AQI voor PM10 was Fair (redelijk) tot Moderate (matig). Op 2020-03-20 waren de gemeten concentraties het hoogst. De AQI voor PM2.5 was redelijk, ondergeschikt matig, terwijl de AQI voor PM10 overwegend matig was, redelijk op drie meetpunten en slecht op drie andere meetpunten. De hogere PM10-concentraties kunnen worden toegeschreven aan de bovengenoemde bouwplaatsen, waarvan het stof door de wind werd opgewonden en meegesleept naar onze buurt.

Vooruitzicht

Verdere metingen zullen regelmatig volgen.
Wanneer de algemene situatie met het weg- en luchtverkeer weer normaal is, kunnen we de gegevens vergelijken met de nu gemeten gegevens.