Fijnstof concentraties in Nederland in de oudejaarsnacht 2022 / 2023

De jaarwisseling ligt inmiddels weer achter ons en na twee jaar vuurwerkverbod werd deze jaarwisseling overal in het land gevierd met veel vuurwerk. Wij hebben de deeltjesconcentraties voor PM2.5 gemodelleerd en als tijdsverloop samengevat in een filmpje.
Het is heel gemakkelijk in te zien dat het afsteken van vuurwerk een extreem negatief effect heeft op de luchtkwaliteit.