Formaldehyde (HCHO) meting

Als u gezondheidsklachten heeft die u toeschrijft aan formaldehyde of u wilt weten of bepaalde materialen in het gebouw formaldehyde in de lucht brengen, dan kunt u kiezen uit onze verschillende testmethoden.

Doelstellingen van de meting en voorwaarden

Voordat een binnenluchtmeting kan worden uitgevoerd, moet het doel ervan duidelijk worden gedefinieerd. De
meting is meestal nodig vanwege een van de volgende doelstellingen:


a) controleren of aan de grenswaarde wordt voldaan
b) maximale concentraties bepalen
c) de doeltreffendheid van de sanering controleren
d) bepaling van de gemiddelde concentratie over een langere periode.

Voor ons binnenluchtonderzoek bieden wij drie verschillende procedures voor de bepaling van formaldehyde:

Screening-tests

Tijdens een screeningtest (of voormeting, doelstellingen a en b) meten we in één sessie het formaldehyde in één of meerdere ruimtes. De controle wordt uitgevoerd volgens de normen NEN-ISO 16000-2 en NEN-ISO 16000-3 (met direct afleesbare meetbuisjes) of volgens een eigen methode met een direct afleesbare formaldehydemeter.

Voor de eigenlijke meting doen we een korte inspectie van de ruimte (ventilatiesysteem, ramen, buitenverkeer, meubilair en vloeren, enz.

De klant ontvangt direct een kort rapport met de meetresultaten.

Het bezoek duurt minstens een uur, het rapport wordt onmiddellijk per e-mail verstuurd.

Korte termijn monitoring

Het korte termijn monitoring (doelstellingen a, b, c) wordt uitgevoerd volgens de normen NEN-ISO 16000-2 en NEN-ISO 16000-3 of volgens een eigen methode met een direct afleesbare formaldehydemeter.

Voor metingen volgens NEN-ISO worden luchtmonsters genomen op een DNPH cartridge en vervolgens in een geaccrediteerd laboratorium met HPLC geanalyseerd op formaldehyde.

Wij meten HCHO in één of meer kamers tijdens één sessie.

Vóór de eigenlijke meting inspecteren wij de ruimte (ventilatiesysteem, ramen, buitenverkeer, meubilair en vloeren, enz.

Tijdens de meting registreren we de gegevens in de ruimtes en voeren we – indien nodig – ter vergelijking een buitenmeting van formaldehyde uit.

Voor metingen met een direct afleesbare monitor worden de resultaten ter plaatse gepresenteerd in een meetrapport en als pdf naar de klant gemaild.

Voor metingen volgens NEN-ISO worden de monsters geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium. Na afloop ontvangt de klant per e-mail een rapport met de meetresultaten als pdf.

Het bezoek duurt minimaal twee uur (meting van één kamer) en vindt over het algemeen ’s ochtends plaats.

Meting op lange termijn

De meting op lange termijn (doelstelling d) volgt in principe dezelfde procedure als het korte termijn monitoring.

De verschillen zijn:

De meting / het logging duurt over het algemeen meerdere dagen tot een week om de meeste dagelijkse activiteiten in het pand te bestrijken.

Tijdens een meting volgens NEN-ISO 16000-2 en NEN-ISO 16000-4 wordt lucht genomen met een passieve monsternemer (badge) en deze vervolgens in een geaccrediteerd laboratorium met HPLC geanalyseerd op formaldehyde. De geanalyseerde concentratie wordt gegeven als de gemiddelde waarde van de meettijd. Na afloop ontvangt de klant per e-mail een rapport met de meetresultaten als pdf.

Voor metingen met een monitor wordt deze op locatie geïnstalleerd en meet vervolgens continu de formaldehydeconcentraties gedurende de afgesproken periode.

De klant moet een logboek bijhouden waarin staat wanneer de lucht is ververst, het tapijt is gestofzuigd enz.

Na de afgesproken periode wordt de datalogger gedemonteerd en worden de resultaten uit het logboek besproken.

Het eindrapport wordt binnen 7 werkdagen per e-mail verstuurd en bevat min, max en gemiddelde waarden van de formaldehydeconcentraties per dag en een grafiek met het concentratieverloop in de tijd. De door de klant geleverde logboekgegevens zijn ook in het rapport opgenomen en op de grafiek geplaatst.

Wilt u contact met ons opnemen of een offerte aanvragen?

– Vul dan gewoon het contactformulier in!    *verplichte velden
    captcha