Het RIVM heeft de grootschalige concentratie- en depositiekaarten over 2021 gepubliceerd

De concentratiekaarten laten vervuilende stoffen in de lucht zien zoals #stikstofdioxide, #ammoniak en #fijnstof. Goed om te weten is dat deze concentraties langzaam maar min of meer voortdurend dalen.

https://www.rivm.nl/publicaties/grootschalige-concentratie-en-depositiekaarten-nederlandrapportage-2022