VOS – Vluchtige Organische Stoffen

Introductie

De afkorting VOC (Volatile Organic Compounds) verwijst naar de groep vluchtige organische stoffen. VOC beschrijft gasvormige en dampvormige stoffen van organische oorsprong in de lucht. Deze omvatten bijvoorbeeld koolwaterstoffen, alcoholen, aldehyden en organische zuren. Veel oplosmiddelen, vloeibare brandstoffen en synthetisch geproduceerde stoffen kunnen voorkomen als vluchtige organische stoffen, maar ook talrijke organische verbindingen die in biologische processen worden gevormd. Vele honderden verschillende individuele verbindingen kunnen samen in de lucht voorkomen.

Deskundigen onderscheiden VOC’s van Zeer vluchtige Organische Verbindingen (VVOC’s) en Semivolatile Organic Compounds (SVOC’s). De som van de concentraties van alle VOC’s geeft de TVOC-waarde (Total Volatile Organic Compounds).

Stedelijke vervuiling

VOC’s als luchtverontreinigende stoffen zijn een gevolg van onvolledige verbranding van brandstoffen. Zij worden gevormd tijdens verbranding of zijn het gevolg van verdamping. Sommige industriële processen en het gebruik van oplosmiddelen resulteren in VOCs.

Wat zijn de bronnen van VOC’s in binnenlucht?

VOC’s zijn afkomstig van zeer verschillende bronnen. Biologische processen kunnen externe luchtbronnen zijn, bijvoorbeeld processen van plantenmetabolisme, verval en afbraak. Andere buitenlucht bronnen zijn technische processen waarbij stoffen worden geproduceerd door onvolledige verbranding (met name uitlaatgassen van motorvoertuigen) of als vluchtige bijproducten van industriële en commerciële processen.

Mogelijke binnenbronnen zijn producten en materialen voor bouwconstructies en interieurdecoratie, b.v.

 • vloer-, muur- en plafondmaterialen
 • verven
 • vernissen
 • lijmen
 • meubels en decoratieve materialen

Ook belangrijk zijn:

 • verzorgingsproducten
 • reinigingsproducten
 • hobbyproducten
 • roken met tabak
 • voedselbereiding en
 • menselijk metabolisme

In vergelijking met buitenlucht hebben binnenlucht bronnen in Centraal-Europa over het algemeen een veel grotere gezondheidsbelang, omdat mensen zich voornamelijk in gebouwen bevinden. Bovendien is de afstand tot VOC-bronnen binnenshuis meestal kleiner. VOC’s van de buitenlucht kunnen ook binnendringen. Over het algemeen verlaagd ventilatie de oorspronkelijke concentratie binnenshuis.

Hoe komen VOC’s in de lucht?

Wanneer oplosmiddelen of vloeibare brandstoffen verdampen en vloeistoffen of pasta-achtige producten drogen, komen er grote hoeveelheden VOC’s in de omgevingslucht terecht. Minder voor de hand liggend is de verspreiding van verschillende bijproducten die niet vast zitten in producten. Ze kunnen langzaam van het productoppervlak in de lucht worden losgelaten en continu van de binnenkant van het product naar het oppervlak worden toegevoerd (materiaalemissie). Dit geldt bijvoorbeeld voor resterende oplosmiddelen en bouwstenen in kunststoffen (monomeren), hulpstoffen zoals weekmakers, oplosmiddelen, antioxidanten, stabilisatoren en katalysatoren uit het productieproces, evenals begeleidende stoffen zoals geurstoffen, vlamvertragers en biociden. Typische VOC’s zijn ook terpenen, die in de lucht worden afgegeven door materialen en producten van natuurlijke oorsprong, zoals hout. VOS worden ook geproduceerd als reactieproducten, bijvoorbeeld tussen zuurstof, ozon of water dat natuurlijke stoffen bevat, zoals die welke worden gevonden in hout- en plantaardige oliën.

Sterke geuren in nieuwe of onlangs gerenoveerde binnenomgevingen zijn vaak te wijten aan ontgassing van nieuwe bouwmaterialen, afwerkingen of meubels. VOC’s kunnen afkomstig zijn van behandelde of vervaardigde houtproducten, tapijten, vloeren, kasten, verven, vlekken, vernissen enz.

Wat zijn de gezondheidseffecten van VOC’s?

Gewoonlijk zijn de individuele VOC-concentraties erg laag en hoeft u zich geen zorgen te maken over de gevolgen voor de gezondheid. Verschillende milieuagentschappen hebben representatieve overzichten van de VOS verzameld in appartementen.

Concentraties die gezondheidsschade veroorzaken, kunnen direct na de bouw en uitgebreide renovatiemaatregelen optreden, evenals bij onjuiste verwerking en massaal gebruik van minder geschikte producten.

Geurhinder, irritaties en symptomen die niet rechtstreeks aan een ziekte kunnen worden toegeschreven, zijn beschreven als acute effecten op mensen.

Deze effecten moeten worden vermeden, evenals mogelijke chronische effecten die wetenschappers hebben ontleend aan toxicologische beoordelingen; vooral van nature carcinogeen, mutageen en toxisch voor reproductie effecten. Als dergelijke effecten van stoffen bekend zijn, kunnen ze in het algemeen niet meer in het eindproduct worden gebruikt (de verbodsverordening voor chemische stoffen). Het kan echter niet volledig worden uitgesloten dat VOC’s met dergelijke potentiële effecten zich in sporen in het product bevinden als ze aanwezig waren in ongecontroleerde precursors of gerecycleerde materialen. Een werkgroep bij het Federale Milieuagentschap heeft richtwaarden voor binnenlucht ontwikkeld voor enkele veel voorkomende VOS die bijzonder belangrijk zijn voor de gezondheid.

Gezondheidseffecten op korte termijn kunnen zijn:

 • hoofdpijn
 • neus, keel, oogontsteking
 • hoesten, pijnlijke ademhaling
 • huidirritatie

Gezondheidseffecten op lange termijn kunnen zijn:

 • hart- en vaatziekten
 • luchtwegaandoeningen (astma, kanker)
 • invloed op lever, milt, bloed
 • beïnvloedt het centrale zenuwstelsel (hoofdpijn, angst)

Evaluatie, richtlijnen en grenswaarden

Geselecteerde VOS-grenswaarden in Duitsland (D), Frankrijk (F) en Californië (CA) (Oppl & Neuhaus, 2008).

Hoe kunnen VOC’s worden gereduceerd?

Wanneer iets ruikt, is het waarschijnlijk dat het TVOC’s uitzendt. Zelfs goed ruikende dingen zoals parfum of luchtverfrissers hebben negatieve effecten!

Vervang, indien van toepassing en nodig, regelmatig luchtfilters in ventilatorsystemen binnenshuis en ververs uw huis (open vensters).

Verminder de bronnen van VOCs. Berg alle bekende toxische producten zoals zware schoonmaakmiddelen, verf, vernissen, enz. buitenshuis op in een schuurtje of externe garage. Vermijd het kopen van VOC-producten in bulk en probeer het aantal producten dat u koopt met VOC’s te verminderen. Probeer milieuvriendelijke producten met lagere niveaus of geen VOS te kopen.

Hoe meten we VOC’s?

Bij Aristoteles Consulting meten we TVOC’s met continu registrerende meetapparatuur. Deze apparaten zijn uitgerust met een Photo Ionisation Detector (PID) -sensor. De meetgegevens worden opgeslagen door een datalogger, die na de meting kan worden uitgelezen om informatie over de concentratie te verkrijgen en om gegevenstabellen en grafieken te maken met tijdsafhankelijke variaties.

Wilt u contact met ons opnemen of een offerte aanvragen? – Vul dan gewoon het contactformulier in!  *verplichte velden
  captcha