Radonmeting

In het kort:

 • Alleen een radonmeting geeft duidelijkheid over de eigen situatie.
 • Hoe langer de meting, hoe nauwkeuriger het meetresultaat
 • U kunt bij ons radon meetapparatuur bestellen

Hoe meten we Radon?

Radonconcentraties variëren afhankelijk van de tijd van het jaar of de dag. Om zinvolle metingen te verkrijgen, moeten radonmetingen met actieve meettoestellen minstens 14 dagen duren.

Bij Aristoteles Consulting meten we Radon met actieve meettoestellen.

Voordeel:

Een variatie in de radonconcentratie kan al na korte tijd worden opgespoord.

Na de metingen ontvangt u een kort rapport met grafieken waarin de radonconcentratie over de meetperiode wordt weergegeven.

Wat is het proces van een meting?

 1. U bestelt een radon monitor voor 2 weken of langer
 2. Wij sturen u het meetapparaat met een formulier. In dit formulier voert u de meetlocatie(s) en de begin- en eindtijd in. Indien van toepassing, geef ook aan wanneer een luchtwissel plaatsvindt.
 3. Na afloop van de metingen stuurt u het apparaat naar ons terug.
 4. Wij lezen de gegevens uit en maken het meetrapport met grafieken en de vastgestelde meetwaarden.

Wilt u dat wij de juiste meetpunten bij u ter plaatse bepalen? U kunt ook een installatie bestellen. Wij leveren en installeren de monitor persoonlijk. U stuurt de monitor na de metingen per post naar ons terug.

Radonconcentratie in bewoonde ruimtes – het jaarlijkse gemiddelde

Een betrouwbare beoordeling van de blootstelling aan radon in gebouwen kan alleen met metingen worden vastgesteld. In dit verband moeten de jaarlijkse gemiddelde waarden van de radonconcentratie in de belangrijkste bewoonde ruimten worden verzameld om te kunnen beslissen over de noodzaak van radonbeschermingsmaatregelen.

Als de resultaten van de metingen hoog zijn, moeten de eisen voor de reikwijdte en de doeltreffendheid van de beschermende maatregelen op lange termijn ook op een hoog niveau liggen.

Het verhoogde gezondheidsrisico is het gevolg van tientallen jaren blootstelling aan radon. Vanwege de lange verblijftijden moet bijzondere aandacht worden besteed aan de verblijfsruimten. De planning van metingen moet worden voorafgegaan door een karakterisering van de bestaande ruimten in een gebouw.

Verblijfsruimten zijn binnenruimten die bestemd zijn voor het niet alleen tijdelijke verblijf van personen van de bevolking, bijvoorbeeld in een school, een ziekenhuis, een kleuterschool of om te leven.

De radonconcentratie in verblijfsruimten hangt niet alleen af van de radonbronnen en de verspreidingsroutes van radon, maar ook in hoge mate van de weersomstandigheden, het soort gebruik van de ruimte, de klimaatregeling en ventilatie in de ruimte, en het gedrag van de gebruikers,, en is en is daarom onderhevig aan sterke temporele schommelingen.

Wij beschikken over de nodige kennis van meettechniek en meetmethoden om om professionele metingen te begeleiden.

Radonconcentraties kunnen typisch en cyclisch zijn voor verschillende bewoonde ruimten, b.v. bepaald door perioden van gebruik en niet-gebruik.

Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat het jaargemiddelde in een kamer gedurende vele jaren varieert met een standaardafwijking van ongeveer 30 % ten opzichte van de gemiddelde waarde.

Dit betekent: In een ruimte waar een jaargemiddelde van 100 Bq/m3 wordt gemeten, is er een waarschijnlijkheid van ongeveer 70 % dat de radonconcentratie in het voorgaande jaar of het volgende jaar tussen 70 Bq/m3 en 130 Bq/m3 zal liggen.

Evaluatie van de meetresultaten, rapportage

In het kader van de evaluatie van het meetresultaat wordt nagegaan of de waarde onder de referentiewaarde van 100 Bq/m3 ligt. Als de waarde duidelijk onder de referentiewaarde ligt, is geen verdere actie nodig. In geval van gemeten waarden boven de referentiewaarde is een grondig onderzoek van de situatie raadzaam.

De volgende informatie wordt aan de opdrachtgever doorgegeven:

– meetmethode

– verdieping en kamer

– blootstellingsperiode

– de in elke kamer gemeten radonconcentratie in Bq/m3

– meetonzekerheid

Radononderzoek aanvraagen


  Radononderzoek


  *verplichte velden
  captcha