Schimmel onderzoekOorzaakanalyse

Ruikt het in uw huis muffig, aardachtig of schimmelig, maar ziet u geen schimmel? Een verborgen schimmelaantasting kan de oorzaak zijn van de geur!

Als u schimmelschade definitief wilt verwijderen, moet u eerst uitzoeken waarom de schimmelaantasting in eerste instantie is ontstaan.

Wat is een (verborgen) schimmelaantasting?

Een schimmelaantasting is de groei van schimmels met ontwikkeling van hyfen, mycelium, sporendragers en sporen.

Alleen als de oorzaak bekend is, kan schimmel duurzaam worden bestreden.

Behandeling met schimmelwerende middelen is niet effectief, omdat de schimmel meestal snel opnieuw optreedt. Dit ligt in principe niet aan de kwaliteit van schimmelbestrijdingsmiddelen, maar aan het feit dat ze alleen symptomen kunnen bestrijden en niet de oorzaak.

In principe zijn er maar twee mogelijke oorzaken voor schimmelgroei!
Ofwel worden ze veroorzaakt door lekkages in/aan de bouwconstructie ofwel door een problematische temperatuur- en vochtigheidsverhouding (condensschade).

Eén feit is echter onbetwistbaar: Niemand veroorzaakt met opzet schimmelschade!

Het is belangrijk dat elk schadegeval een aangepast onderzoek nodig heeft en dat niet al het mogelijke wordt onderzocht.

In de regel is er geen microbiologische aantasting zonder voorafgaande blootstelling van het aangetaste materiaal aan vocht. In het begin moet de huidige of eerdere oorzaak van de schade worden vastgesteld door evaluatie van eerdere informatie, bouwvochtmetingen of bouwfysisch onderzoek.

Als de oorzaak van de vochtindringing niet wordt weggenomen, zal elke behandeling van de schimmelschade slechts tijdelijk succes hebben!

Een schimmelaantasting verschilt gewoonlijk van een schimmelbesmetting doordat bij microscopisch onderzoek mycelium, sporendragers en sporen op het aangetaste materiaal worden aangetroffen. Deze volledige detectie van de aantasting kan moeilijk zijn als sporendragers en mycelium in openporige materiaaloppervlakken zijn gegroeid en moeilijk te analyseren zijn (bijvoorbeeld bij polystyreenisolatie).

Om onze klanten een schimmelonderzoek op maat te kunnen aanbieden, splitsen wij het onderzoek op in verschillende modules die afzonderlijk of als geheel pakket kunnen worden geboekt.

Vermoedt u dat (verborgen) schimmel de oorzaak is van vreemde geuren in uw huis of gezondheidsproblemen? Of heeft u al schimmel waargenomen en wilt u weten wat de oorzaak is van de groei ervan?

Module 1: Oorzaakanalyse (vooronderzoek)

Bij een oorzaakanalyse (vooronderzoek) bepalen we eerst aan de hand van binnenluchtparameters en bouwfysische parameters of schimmelgroei onder de huidige omstandigheden mogelijk is of niet of onderzoek de oorzaken van een zichtbare schimmelaantasting.

Hiertoe wordt de locatie (flat, kantoor, enz.) visueel geïnspecteerd op vocht en schimmel en worden in elke kamer de volgende parameters gemeten:

  • Luchttemperatuur (kamer, buitenlucht)
  • Relatieve vochtigheid (kamer, buitenlucht)
  • Oppervlaktetemperatuur van de muren, vooral op mogelijk beschadigde plaatsen
  • Oppervlaktevochtigheid van de muren, met name op mogelijk beschadigde plaatsen

Het onderzoek duurt meestal va. ruim 1 uur voor maximaal 75 m² gebouwoppervlak.

Na dit vooronderzoek krijgt u een mondeling verslag van de meetresultaten en een toelichting ter plaatse.

Module 1a: Optioneel schriftelijk rapport

Als u de resultaten in schriftelijke vorm (pdf) wilt ontvangen met foto’s en meetwaarden op de onderzoekspunten, kunt u vooraf bij het onderzoek een rapport bestellen. In dit geval duurt het onderzoek tot 3 uur voor maximaal 75 m².

Indien het vermoeden van een (verborgen) schimmelaantasting door het vooronderzoek is bevestigd of schimmel is ontdekt, kan met de volgende module worden begonnen.

Module 2: Bepaling van schimmel op het oppervlak (oppervlakte-onderzoek)

Er worden contactmonsters (in het geval van niet-zichtbare schimmel) of materiaalmonsters (in het geval van zichtbare schimmel) van de aangetaste gebieden genomen om deze vervolgens in een gespecialiseerd laboratorium op schimmel te laten onderzoeken.

Module 2a: Plakstripmonster

Bij plakstripmonsters worden schimmelmonsters genomen met een transparante en klevende plastic film. De plastic films worden op de aangetaste oppervlakken geplakt en stevig aangedrukt. Sporen, bacteriën, mijten, zoutkristallen, enz. blijven aan het kleefoppervlak kleven. De plastic film wordt vervolgens op een objectglaasje geplakt en vervolgens in het laboratorium met een microscoop onderzocht. In het laboratorium worden zowel de reeds dode als de nog levende (kweekbare) sporen en hun bestanddelen opgespoord.

Deze methode geeft direct inzicht in de aanwezigheid van schimmelgroei.

Met deze methode kan ook worden onderzocht of het gaat om een primaire aantasting of een besmetting (afwezigheid van mycelium en hyfen).

Module 2b: Materiaalmonster

Als de schimmelaantasting openlijk zichtbaar is, kan zij onmiddellijk worden onderzocht, d.w.z. dat materiaalmonsters (bijvoorbeeld stukken muurbehang) kunnen worden genomen en in een gespecialiseerd laboratorium worden onderzocht.

Directe microscopie van zichtbare schimmelgroei op bouw- of industriële materialen wordt veel gebruikt in het schimmelonderzoek aan gebouwen. Veel problematische schimmels kunnen rechtstreeks worden geïdentificeerd aan de hand van hun morfologische structuren die op het product worden gevormd. Bovendien kunnen andere materialen zoals minerale uitbloeiingen en stof/grond van buiten snel worden onderscheiden.

Module 3: Schimmel bepalen met luchtmonsters

Bemonstering van sporen in de lucht wordt gebruikt wanneer verborgen schimmelaantasting wordt vermoed. Bij het verzamelen van schimmelsporen in de lucht worden sporen verzameld en gekweekt volgens een gestandaardiseerde procedure. De luchtsporen worden direct op kweekmedia aangebracht.

De resultaten van de ruimteluchtmeting worden weergegeven als “kolonievormende eenheden” (CFU) per kubieke meter lucht (kve/m³).

Met behulp van de meting van kweekbare schimmels in de ruimtelucht kunnen de soorten schimmels in de ruimtelucht worden bepaald. Deze kunnen ook aanwijzingen geven voor vochtschade en de oorzaken van de schade. Bovendien kan de ruimtelucht ook worden gecontroleerd op aanwijzingen voor schimmels die relevant zijn voor de gezondheid.

Het meten van de concentratie kweekbare schimmels in de binnenlucht is een momentopname, die ook wordt beïnvloed door de buitenluchtconcentratie.

Om de binnenbesmetting te bepalen, worden er ook monsters van de buitenlucht genomen, omdat er altijd schimmelsporen in de lucht zitten en alleen de vergelijking van de twee monsters kan wijzen op een verborgen schimmelplaag.

Wilt u contact met ons opnemen of een offerte aanvragen?

– Vul dan gewoon het contactformulier in.


    *Kies Onderzoek:


    *verplichte velden
    captcha