Nieuws

Health risk of particulate matter

Gezondheidsrisico fijnstof

De gezondheidseffecten van fijnstof zijn afhankelijk van de grootte van de deeltjes. Hoe kleiner de deeltjes, hoe vaker nadelige gezondheidseffecten op het hele orgaansysteem worden waargenomen.

Minder stikstofoxide in de lucht

De #luchtkwaliteit in #Duitsland is het afgelopen jaar verbeterd – hoewel de Coronapandemie weinig effect heeft gehad. Hamburg en München overschrijden nog steeds de toegestane limieten. De verontreinigingsniveaus in Duitse …