Fijnstofmeting: Fijnstof meten op het werk en thuis

 Fijnstof laten meten op kantoor, in de productiehal, in het magazijn, in woongebouwen, in stallen, op de bouwplaats of in andere plaatsen in de buitenlucht?

Bij Aristoteles Consulting hebben we de juiste meetapparatuur en deskundigheid voor uw fijnstof onderzoek!

Hoe werkt de meting van fijnstof?

Voor milieu- en binnenluchtmetingen gebruiken wij continu registrerende meetapparatuur. Deze apparaten zijn uitgerust met een optische deeltjesteller (OPC). De gemeten gegevens worden opgeslagen door een datalogger, die na de meting kan worden uitgelezen of zelfs tijdens de meting online in real time kan worden gevolgd. Realtime meetgegevens worden geregistreerd en opgeslagen in de cloud en via een dashboard in realtime weergegeven.

Wij gebruiken apparaten van onder andere TSI, Aeroqual, Air-Q en Airthinx. Zo kunnen de stofconcentraties van de grootteklassen PM1, PM2.5, PM4, PM10 en TSP worden gemeten of kan het aantal deeltjes van verschillende stof grootteklassen worden geteld.

We bieden drie verschillende procedures voor het bepalen van fijnstof:

Screeningtests (momentopname)

Tijdens een screeningstest (of voorlopige meting) meten we ofwel PM1, PM2,5 en PM10 in µg/m³ of tellen de deeltjes in kanalen van verschillende grootte in een of meer kamers tijdens een sessie. De meting zal worden uitgevoerd in overeenstemming met geldende richtlijnen.

De klant ontvangt een kort rapport met de meetresultaten zonder tabellen en plaatjes.

Het bezoek duurt minimaal een uur, het rapport wordt direct per e-mail verzonden.Monitoring op korte termijn

Het korte termijn monitoring zal worden uitgevoerd volgens standaard richtlijnen. We meten de stof in één of meer kamers tijdens één sessie.

Voor de eigenlijke meting doen we een inspectie van de gebouwen (ventilatiesysteem, ramen, buitenverkeer, meubels en vloeren, enz.) En vragen naar de redenen voor de meting.

Tijdens de meting zullen we de gegevens in de kamers vastleggen en – indien nodig – een PM-meting buitenshuis uitvoeren ter vergelijking.

Direct na de meting krijgt de klant een kort mondeling rapport, gevolgd door een schriftelijk rapport via e-mail met cijfers en tabellen en evaluatie van de vragenlijst. Het rapport wordt binnen een week verzonden.

Het bezoek duurt minimaal twee uur (een meting in één kamer) en is over het algemeen ’s ochtends.Lange termijn monitoring

De lange-termijn monitoring (een volledig fijnstofonderzoek) volgt in principe dezelfde procedure als de kortetermijn-monitoring. De verschillen zijn:

 • De meting duurt over het algemeen 10 dagen om de meeste dagelijkse activiteiten in de gebouwen te dekken.
 • Indien gewenst kan de klant de meetwaarden in real time online bekijken.
 • Het eindrapport wordt binnen 14 dagen per e-mail verzonden.
 • Vóór een onderzoek bespreken wij zeer zorgvuldig met de cliënt welke methoden het meest geschikt zijn.
 • Wij laten de klant vooraf de situatie in detail beschrijven of maken een afspraak op locatie om de situatie te beoordelen. Op die manier kunnen we de werklast en de kosten voor de klant tot een minimum beperken.

Tijdens een fijnstof onderzoek van de omgevingslucht installeren we ook een weerstation om de windrichting en -snelheid te kunnen meten. Deze informatie kan helpen om fijnstof bronnen te identificeren.

Fijnstofmeting voor Arbo en RI&E

Naast fijnstof monitoring voeren wij ook gravimetrische stofmetingen uit, bijv. voor een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)-onderzoek. Denk bij deze projecten aan het testen op inhaleerbaar of respirabel stof, kwartsstof, diesel motor emissie (DME) metingen, enz.

Voor deze werkplekmetingen gebruiken wij gekalibreerde meetapparatuur van Casella en SKC. De filters worden vervolgens onderzocht in geaccrediteerde laboratoria.

Wat kost een fijnstofmeting?

Elk bedrijf heeft andere behoeften en uitgangssituaties met betrekking tot fijnstofmetingen. De kosten voor metingen van fijnstof zijn dus afhankelijk van de situatie en kunnen hier niet als algemene regel worden gesteld.
Voor een compleet fijnstof onderzoek inclusief monitoring over een langere periode en rapportage en/of dashboard, maken wij projectspecifieke offertes. De kosten variëren naar verhouding van de tijd- en arbeidsintensiviteit van een meetopdracht. Het aantal gebruikte meetinstrumenten heeft ook een (zij het klein) aandeel in de kostenberekening.

De presentatie van de meetresultaten heeft ook haar aandeel in de totale kosten. Dit varieert van presentatie van de meetgegevens in tabelvorm tot volledige meetrapporten met beschrijving van de werk- en meetsituatie, grafische en tabellarische presentatie van de meetresultaten en toelichting, tot presentaties als dashboards die door de klant in een webbrowser kunnen worden getoond.


Voor particulieren hebben wij bovendien een compleet pakket samengesteld dat de luchtkwaliteit meet. Bij het luchtkwaliteitsonderzoek voor particulieren worden niet alleen fijn stof (PM2,5 en PM10) gemeten, maar ook temperatuur, vochtigheid, CO2, TVOC en formaldehyde.


Wilt u contact met ons opnemen of een offerte aanvragen?– Vul dan gewoon het contactformulier in of bel direct: +31 (0)85 200 7150 !


  *Kies Onderzoek:


  *verplichte velden
  captcha