Gezondheidsrisico fijnstof

De gezondheidseffecten van fijnstof zijn afhankelijk van de grootte van de deeltjes.

De grotere fijnestof-deeltjes die door auto’s worden veroorzaakt, zetten zich minder snel af in het lichaam dan het zeer kleine fijnstof van laserprinters.

Hoe kleiner de deeltjes, hoe vaker nadelige gezondheidseffecten op het hele orgaansysteem worden waargenomen.

Ultrafijn stof behoort tot de zeer kankerverwekkende deeltjes en is daarom bijzonder schadelijk.

Volgens studies kunnen deeltjes met een gemiddelde grootte van minder dan 10 micrometer de longfunctie verslechteren, deeltjes met een grootte van minder dan 2,5 micrometer kunnen al systemische ziekte-effecten veroorzaken, zoals tumoren of cardiovasculaire zwakte.

De volgende figuur toont mogelijke gezondheidseffecten afhankelijk van de stofgrootte.

Mogelijke gezondheidseffecten afhankelijk van de stofgrootte
Mogelijke gezondheidseffecten afhankelijk van de stofgrootte.