Wat zijn WELL, LEED en BREEAM? – Welke (belangrijke) rol speelt luchtkwaliteit hierin?

WELL, LEED en BREEAM zijn drie prominente certificeringssystemen die zich richten op duurzaamheid en milieuprestaties in de gebouwde omgeving. Elk van deze systemen heeft zijn eigen unieke aanpak en criteria, maar ze hebben een gemeenschappelijk doel: het promoten van duurzamere en gezondere gebouwen.

1. WELL

De WELL Building Standard, ontwikkeld door het International WELL Building Institute (IWBI), is een certificeringssysteem dat zich voornamelijk richt op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van een gebouw. Het omvat verschillende aspecten van menselijke gezondheid, waaronder luchtkwaliteit, verlichting, waterkwaliteit, voeding, fitness, mentaal welzijn en andere aspecten. De WELL certificering biedt richtlijnen en prestatiemetingen voor architecten, ontwerpers en gebouweigenaren om ruimtes te creëren die prioriteit geven aan het fysieke en psychologische welzijn van de mensen die er gebruik van maken.

De WELL certificering is onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals lucht, water, voeding, licht, fitness en comfort, met specifieke kenmerken en prestatie-eisen binnen elke categorie. Deze omvatten factoren zoals toegang tot natuurlijk licht, luchtfiltratie, ergonomisch ontwerp en de bevordering van lichamelijke activiteit in het gebouw.

2. LEED:

Het Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-systeem, ontwikkeld door de U.S. Green Building Council (USGBC), is een wereldwijd erkend certificeringsprogramma voor groene gebouwen. LEED gaat uit van een holistische benadering van duurzaamheid en houdt rekening met verschillende factoren zoals energie-efficiëntie, waterbesparing, materiaalselectie en kwaliteit van het binnenmilieu.

De LEED-certificering biedt verschillende erkenningsniveaus op basis van het aantal punten dat een gebouw verdient in verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze categorieën omvatten duurzame locaties, waterefficiëntie, energie en atmosfeer, materialen en hulpbronnen, kwaliteit van het binnenmilieu en innovatie in ontwerp.

LEED bevordert duurzame bouwpraktijken, stimuleert een efficiënt gebruik van hulpbronnen en geeft prioriteit aan het verminderen van de impact van een gebouw op het milieu. Het is wereldwijd een benchmark geworden voor het ontwerpen en bouwen van groene gebouwen.

3. BREEAM:

De Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) is een certificeringssysteem dat is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk, maar nu internationaal wordt gebruikt. BREEAM evalueert de milieuduurzaamheid van gebouwen en infrastructuurprojecten. Net als LEED omvat BREEAM een breed scala aan duurzaamheidscriteria, waaronder energie- en waterefficiëntie, materiaalkeuze en kwaliteit van het binnenmilieu.

BREEAM gebruikt een puntensysteem om gebouwen te beoordelen en te certificeren en omvat categorieën als management, gezondheid en welzijn, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, en vervuiling. Bouwprojecten verdienen credits binnen deze categorieën om een BREEAM-beoordeling te krijgen, variërend van “Pass” tot “Outstanding”.

BREEAM heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bevordering van duurzame bouwpraktijken in Europa en daarbuiten en legt de nadruk op aspecten als locatie-ecologie, aanpassingsvermogen aan klimaatverandering en prestatiebewaking na de bouw.

Samengevat zijn WELL, LEED en BREEAM drie toonaangevende certificeringssystemen op het gebied van duurzaam en milieuvriendelijk ontwerpen en bouwen van gebouwen. WELL richt zich op de gezondheid en het welzijn van de bewoners, LEED hanteert een allesomvattende benadering van duurzaamheid en BREEAM biedt een holistische beoordeling van de invloed van een gebouw op het milieu. Elk systeem draagt bij aan de wereldwijde inspanningen om duurzamere en gezondere gebouwde omgevingen te creëren.

Welke (belangrijke) rol speelt luchtkwaliteit in de certificeringssystemen WELL, LEED en BREEAM?

Luchtkwaliteit speelt een belangrijke rol in de certificeringssystemen van WELL, LEED en BREEAM, omdat het een directe invloed heeft op de gezondheid, het comfort en het welzijn van de gebruikers van een gebouw. Elk certificeringssysteem benadert luchtkwaliteit op zijn eigen manier:

1. WELL:

Luchtkwaliteit is een fundamenteel aspect van de WELL Building Standard. WELL legt sterk de nadruk op schone en gezonde binnenlucht voor de bewoners. De categorie lucht in WELL richt zich op verschillende belangrijke factoren, waaronder

a. Normen voor luchtkwaliteit: WELL stelt strenge criteria op voor de luchtkwaliteit binnenshuis, waaronder limieten voor verontreinigende stoffen zoals vluchtige organische stoffen (VOC’s), fijnstof, koolmonoxide en ozon. Het vereist ook regelmatige tests om naleving te garanderen.

b. Ventilatie: WELL stimuleert voldoende ventilatie en het gebruik van zeer efficiënte luchtfiltersystemen om verontreinigende stoffen en allergenen uit de lucht te verwijderen.

c. Controle op tabaksrook: Roken is meestal verboden in en rond WELL-gecertificeerde gebouwen om blootstelling aan passief roken te voorkomen.

d. Materialen en meubilair: WELL stimuleert het gebruik van emissiearme bouwmaterialen, afwerkingen en meubilair om het vrijkomen van schadelijke chemicaliën in de binnenlucht te minimaliseren.

2. LEED:

LEED beschouwt de kwaliteit van het binnenmilieu (IEQ) als een van de belangrijkste categorieën en luchtkwaliteit is een cruciaal onderdeel van deze categorie. LEED moedigt maatregelen aan om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren, zoals:

a. Ventilatie: LEED vereist dat gebouwen voorzien zijn van goede ventilatiesystemen om een constante toevoer van verse buitenlucht te garanderen. Dit helpt vervuilende stoffen binnenshuis te verdunnen en de algehele luchtkwaliteit te verbeteren.

b. Laag Uitstotende Materialen: LEED kent punten toe voor het gebruik van materialen met lage vluchtige organische stoffen en lage emissies, verf, lijm en afdichtingsmiddelen om de luchtvervuiling binnenshuis te verminderen.

c. Beheersing van tabaksrook: Net als bij WELL beperkt LEED het roken in en rond gecertificeerde gebouwen om blootstelling aan meeroken te voorkomen.

3. BREEAM:

BREEAM besteedt ook aandacht aan de kwaliteit van de binnenlucht binnen de beoordelingscriteria. De Health and Well-being categorie in BREEAM omvat overwegingen voor luchtkwaliteit, zoals:

a. Ventilatiesnelheden: BREEAM moedigt gebouwen aan om te voorzien in effectieve ventilatiesystemen om een adequate toevoer van frisse lucht voor bewoners te garanderen.

b. Bewaking en controle: BREEAM kan de installatie van luchtkwaliteitscontrolesystemen vereisen om aanvaardbare binnenluchtkwaliteitsniveaus te handhaven.

c. Emissiearme materialen: Net als LEED stimuleert BREEAM het gebruik van materialen met een laag VOS-gehalte en een lage uitstoot om de luchtvervuiling binnenshuis te verminderen.

d. Beperking tabaksrook: BREEAM beperkt roken in en rond gecertificeerde gebouwen om bewoners te beschermen tegen passief roken.

Samengevat erkennen alle drie certificeringssystemen, WELL, LEED en BREEAM, het belang van binnenluchtkwaliteit en bevatten ze specifieke criteria om ervoor te zorgen dat gebruikers van gebouwen toegang hebben tot schone en gezonde binnenlucht. Deze criteria omvatten ventilatie, het beheersen van vervuilende stoffen en het gebruik van materialen met een lage uitstoot, wat bijdraagt aan het algehele welzijn en comfort van de gebruikers van het gebouw en tegelijkertijd de duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunt.

Ben je een certificering aan het plannen of heb je luchtkwaliteitsanalyses nodig voor je huidige certificeringsproces?
Wij staan tot uw beschikking met onze testmethoden.

We nemen monsters van formaldehyde en VOC’s volgens ISO 16000-2 en ISO 16000-5. Daarna worden de monsters geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium volgens ISO 16000-3 en ISO 16000-6.

Fijnstof PM2.5 en PM10 testen we met een optische deeltjesteller OPC volgens ISO 16000-34.