Resultaten van luchtkwaliteitsmetingen op ons kantoor op oudejaarsavond 2019 / 2020

Resultaten van luchtkwaliteitsmetingen op ons kantoor op oudejaarsavond 2019 / 2020

Op oudejaarsavond, 31/12/2019, en nieuwjaarsdag, 01/01/2020, hebben we in Keizer Karelpark Oost in het centrum van Amstelveen een fijnstofsensor opgezet om de effecten van vuurwerk op de lokale luchtkwaliteit te meten. Tegelijkertijd werd ook de luchtkwaliteit in onze kantoren op een bedrijventerrein in het zuidwesten van Amstelveen gemonitord.

Naast temperatuur en luchtvochtigheid werden PM1, PM2.5, PM10 en TSP (totaal fijnstof) gemeten.

De PM-concentraties in de kantoorlucht bereikten hun eerste kleine piek rond 21:00 uur en hun tweede heldere piek om 03:30 uur in de ochtend met bijna 120 μg/m³.

Conclusie: de vuurwerkactiviteiten rond de jaarwisseling hebben een drastische invloed op de luchtkwaliteit in het kantoor en in vergelijkbare gebouwd privéwoningen.


Na het actief meten van fijnstof in Keizer Karelpark Oost (KKP Oost) tijdens een meetproject rond de jaarwisseling 2019 / 2020, wilden we nu weten of het vuurwerk op oudejaarsavond ook invloed had op de binnenluchtkwaliteit van ons kantoor. Omdat de ramen niet 100% dicht zijn, bestond het vermoeden dat er wat fijnstof uit de buitenlucht naar binnen zou kunnen komen en de luchtkwaliteit negatief zou kunnen beïnvloeden.

Voor meer informatie over de effecten van fijnstof op ons lichaam, zie de post Luchtkwaliteitsmetingen op oudejaarsavond 2019 / 2020

Onze binnenluchtkwaliteitsmonitor bewaakt standaard PM1, PM2.5, PM10 en TSP (totale deeltjesmassa), evenals de temperatuur, de relatieve vochtigheid en de barometerdruk.

Zoals te zien is in figuur 1, waren de concentraties van alle deeltjesfracties aan het begin van de dag lager dan 6 μg/m³, wat overeenkomt met een uitstekende luchtkwaliteit. Rond 21.00 uur was er een eerste piek in de concentraties met respectievelijk 33 μg/m³, 47 μg/m³, 61 μg/m³ en 63 μg/m³ voor de fracties PM1, PM2.5, PM10 en TSP. De concentraties daalden met een goede 10-20 μg/m³ totdat ze vanaf middernacht weer sterk toenamen om rond 03:30 de piek van de nacht te bereiken, met niveaus van 65 μg/m³, 97 μg/m³, 110 μg/m³ en 119 μg/m³ voor de fracties PM1, PM2.5, PM10 en TSP, respectievelijk. Nog later op de dag kwamen de stofconcentraties niet onder de 25 μg/m³, wat overeenkomt met de WHO-richtwaarde voor PM2,5!

Figuur 1: PM-concentraties in de binnenlucht – Aristoteles Consulting Office New Year’s Eve 2019 / 2020

In figuur 2 zijn naast de PM-concentraties in het kantoor ook de PM2,5-concentraties op onze andere meetlocatie KKP Oost in kaart gebracht. Op beide meetpunten is er een eerste concentratiepiek na 21:00 uur en een na 03:30 uur! Alleen het afgaan van het vuurwerk om middernacht is niet terug te vinden in de registratie op kantoor. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat er alleen bedrijven in de directe omgeving van het kantoor zijn, maar geen particuliere huizen, waar het meeste vuurwerk wordt afgestoken.

Figuur 2: Vergelijking : Indoor Air PM Concentraties – Aristoteles Consulting Office en KKP Oost Oudejaarsavond 2019 / 2020

Conclusie: We waren zeer verbaasd over de mate waarin de vuurwerkactiviteiten rond de jaarwisseling van invloed waren op de luchtkwaliteit op kantoor. Gedurende de hele avond en tot ver in de nacht lagen de PM2,5-concentraties ruim boven de richtlijn en de grenswaarden van respectievelijk de WHO en de Europese Unie (25 μg/m³ elk). Er kan worden aangenomen dat in woongebouwen met even slecht afdichtende ramen en deuren, er concentraties van fijnstof kunnen zijn die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Heeft u behoefte aan binnenhuis- of omgevingsstofmetingen of een volledige beoordeling van de luchtkwaliteit binnenshuis? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

E-mail: info@aristoteles-consulting.com

Telefoon: +31 (0)85 200 7150