aërosol

Suspensie in een gasvormig medium van vaste deeltjes, vloeibare deeltjes of vaste en vloeibare deeltjes met een verwaarloosbare valsnelheid. Een voorbeeld van een aerosol die bestaat uit vaste deeltjes is roet.