Duitsland veroordeeld voor hoge concentraties stikstofoxide

Duitsland heeft jarenlang te weinig gedaan tegen te hoge stikstofoxide waarden, en daarmee de EU-wetgeving overtreden. Nu dreigen nieuwe eisen voor dieselvoertuigen en boetes uit Brussel.

#luchtkwaliteit #NOx #stikstof

Volgens een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) heeft Duitsland jarenlang niet genoeg gedaan om de hoge niveaus van stikstofoxiden (NOx) in zijn steden te bestrijden en heeft het dus de Europese wetgeving overtreden. De rechters in Luxemburg hebben een overeenkomstige inbreukprocedure van de EU-Commissie tegen de Bondsrepubliek Duitsland bekrachtigd. De grenswaarden werden van 2010 tot 2016 in 26 steden “systematisch en continu” overschreden.

De uitspraak houdt in eerste instantie geen directe straffen of sancties in. De uitspraak sluit echter geen nieuwe eisen uit, bijvoorbeeld voor dieselvoertuigen op bepaalde locaties. Bovendien zou de EU-Commissie boetes kunnen opleggen als het Hof van Justitie een schending van het Verdrag vaststelt en Duitsland de grenswaarden voor stikstofoxiden blijft overschrijden. Daarvoor zou echter een tweede proces nodig zijn.

Betere lucht door Corona pandemie

De EU-Commissie had in 2018 een rechtszaak aangespannen omdat Duitsland de luchtkwaliteitsrichtlijn systematisch had geschonden. De EU-wetgeving schrijft echter voor dat dergelijke overtredingen zo snel mogelijk moeten worden beëindigd volgens de Commissie. Duitsland had al verscheidene jaren “voldoende laatste kansen” gehad” volgens de Commissie.

De luchtkwaliteit in Duitse steden is de laatste tijd echter verbeterd. Het federaal milieuagentschap meldde in februari dat in 2020 de grenswaarden voor stikstofdioxide in aanzienlijk minder dan tien Duitse steden waren overschreden. München en Hamburg behoorden tot de getroffen steden. In het jaar daarvoor waren er 25 steden.

 

Bron:

https://www.tagesschau.de/inland/eugh-stickoxid-deutschland-101.html