Straling kan elektromagnetische straling en deeltjesstraling zijn. Bij de laatste gaat het om deeltjes met een hoge snelheid die hoogstens de grootte van een atoomkern hebben.

Elektromagnetische straling wordt in volgorde van oplopende frequentie (aflopende golflengte) als volgt onderverdeeld (zie ook Elektromagnetisch spectrum):

 • radiostraling
 • microgolfstraling
 • infrarode straling
 • zichtbaar licht
 • ultraviolette straling
 • röntgenstraling
 • gammastraling (γ-straling)

Deeltjesstraling of corpusculaire straling betreft vooral, in volgorde van oplopende massa van de deeltjes:

 • elektronen: bèta-(β)-straling
 • neutronen: neutronenstraling
 • protonen (deeltjes): protonenstraling
 • alfadeeltjes: alfa-(α)-straling